Het verhaal van een plek


Mijn naam is Irja Verweijen-Steenaart, landschapstolk bij Plek.

Als landschapstolk maak ik zichtbaar en voelbaar wat een plek vertelt. Want elke plek heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen taal. Ik vertaal die taal zodat die plek beter herkenbaar en ‘leesbaar’ is. Dat doe ik tijdens ontdektochten en landschapslessen en in publicaties, zoals de landschapspaden. Maar ook bij landschapsadviezen.

De basis voor mijn werk als landschapstolk legde ik tijdens mijn studie landschapsarchitectuur in Wageningen. Daar, en tijdens mijn werk bij een adviesbureau voor ruimtelijke ordening, kreeg ik veel kennis en inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en de inrichting van gebieden. Vaardigheden wat betreft educatie en journalistiek deed ik onder andere op tijdens mijn werk als voorlichtingsmedewerker bij een natuurbeschermingsorganisatie en als hoofdredacteur bij een tijdschrift over landbouw en milieu.