Het verhaal van een plek

Adviezen voor plekken

Vaak zijn we ons vooral bewust van onze omgeving als er iets verandert. Zo’n verandering roept regelmatig veel weerstand op. Meestal is dat niet omdat we tegen verandering zijn, maar omdat die verandering weinig rekening houdt met het gebied. Het verhaal van de plek breekt abrupt af. Dat hoeft niet: je kunt ook bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met het verhaal van de plek en een passend nieuw hoofdstuk aan het verhaal toevoegen. Zo is het verhaal van de plek de basis voor advies, inrichting en ontwikkeling.

Informatie over mogelijkheden op maat:
 contact 


De tuin vertelt het verhaal

Het Jan Anne Beijerinckgemaal in Capelle aan den IJssel is één van de gemalen die  de Prins Alexanderpolder heeft drooggemalen. Daarna hielp het met het drooghouden van de polder. Sinds 1990 draait het alleen een aantal dagen in het jaar voor publiek. In het gemaal is ook het historisch museum van Capelle gevestigd.
Nadat het gemaal grondig was gerenoveerd, was het terrein bij het gemaal aan een opknapbeurt toe.

De herinrichting bood kansen om het verhaal van de plek meer zichtbaar te maken: vroegere landschappen kregen een eigen plek in het terrein. In het meest noordelijke deel staan planten die thuishoren in het veenmoeras, het oorspronkelijke landschap. Het middendeel met graslanden en knotwilgen hoort bij de polder. Die ontstond na de drooglegging van de veenplassen. In het meest zuidelijke en hoogste deel zijn perken met moestuinplanten. Die verwijzen naar de tuinderijen op die plaatsen waar het veen bleef liggen. Verder geven peilschaalbakken met overwegend blauw gekleurde bloemen de hoogte ten opzichte van NAP aan. Zo is de diepe ligging van de Prins Alexanderpolder direct zichtbaar. De peilschaalbakken dragen bij aan de educatieve functie die zowel het gemaal als het historisch museum hebben. Ook de vijzel in de tuin heeft een educatieve functie. Het geeft kinderen spelenderwijs een idee hoe destijds de Prins Alexanderpolder is drooggemalen.

Onder toeziend oog van burgemeester Koen vijzelen dijkgraaf Oosters en wethouder Van Winden water naar boven in de opnieuw aangelegde tuin van het Anne Jan Beijerinckgemaal. Deze officiële handeling vond plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Beijerinck-gemaal op zaterdag 16 november 2013.